Home

กิจกรรม

ขอเชิญฟังธรรมะผ่านอินเตอร์เนต
คลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ขอเชิญร่วมฝึกสมาธิปฏิบัติธรรม ทุกๆวันเสาร์เวลา 7:00 P.M. 9:00 P.M. ที่วัดพระศรีรัตนาราม !

    บรรยายโดย พระธรรมปิฏก
         (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

ย้อนทางเข้าสู่แดนพุทธธรรม
เฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับ     
ความยิ่งใหญ่ที่ทำให้ทั้งโลก
หัวใจธรรม_จากจุดศูนย์กลาง
โพธิพฤกษ์-โพธิญาณ
จุดเริ่มของแผ่นดิน
ถ้าสังเวชเป็นก็จะเห็นธรรม
ที่ประกาศอิสรภาพของมนุษย์
ทางสายกลาง_เพื่อชีวิตที่ดี
รักษาธรรมคือรักษาความเป็นมนุษย์
การศึกษากับเศรษฐกิจ ฝ่ายไหนจะรับใช้ฝ่ายไหน
เด็กยุคนี้โชคดี แต่จะจมอยู่กับที่หรือจะก้าวหน้าไป
อย่าแค่มารวมศูนย์แต่ต้องขึ้นให้สูง
สุขที่สมาน_ประสานกับรักที่แท

จะอยู่กันดีด้วยหลักการ หรือ ต้องคุมกันด้วยอาญา
ทำบุญให้คุณพ่อ
วิสาขบูชา_เตือนชาวพุทธก้าวให้ถึงปัญญา

"สติ" สำคัญไฉน
โดย นพ.คงศักดิ์ ตันไพจิตร

 ( บรรยายที่โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ)
"สติ" สำคัญไฉน -รวมภาพ-เสียง วีดีโอ
ผลการสำรวจผู้มาร่วมปฏิบัติกรรมฐาน ณ วัดพระศรีรัตนาราม



อยู่ในระหว่างการจัดทำ

ชมทีวีสดๆ จากเมืองไทย

TV ช่อง 5
TV ช่อง 9
TV ช่อง 11
TV ช่อง News 1
TV UBC News
TV เพื่อสาระความบันเทิง
ITV

Songkran Festival 2013 Celebration at Wat Phrasriratanaram is on Sunday April 14, 2013. Come and Enjoy Delicious Thai Food!


 

เวปต์ไซต์ที่น่าสนใจ

โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์